محمود اعتضادی

رایانه - موسیقی - روانشناسی
 
نیک‌خواهی؛ بزرگترین هنر آدمی
ساعت ٧:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠ : توسط : محمود اعتضادی جمع

استاد مصطفی ملکیان در باب «نیک خواهی؛ بزرگترین هنر آدمی»، در همایش کودکان فردا که توسط موسسه فرهنگی دارالاکرام (فردا) در روز جمعه مورخ 90/07/15 برگزار شده بود، سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی این معنی را که نیک خواهی در ذات و فطرت آدمیان سرشته شده و همه بدان اذعان دارند، درباره شرایط و زمینه های نیک خواهی سخنانی ایراد نمود. وی بدین معنی اشاره کرد که برای تحقق نیک خواهی و شفقت، آدمی چه زمینه هایی را باید فراهم آورد. ایشان اذعان داشت: من برای اینکه نیک خواه باشم و شفقت بورزم چه مجالی را باید برای خودم فراهم آورم تا بتوانم چنین باشم و نسبت به دیگران نیک خواه شوم؟ ملکیان گفت: لااقل باید پنج مقدمه پشت سر گذارده شود تا نیک خواهی حاصل آید و بدون حصول این مقدمات، انسان به درجه و مرتبه نیک خواهی نسبت به دیگران نمی رسد.

اولین مقدمه این است که "انسان خودش را دوست بدارد".

- تا انسان خودش را دوست نداشته باشد، نمی تواند دوست دار دیگران باشد. دوست داشتن خود هم دو شرط دارد: یکی "سلامت روان" است و دیگری "بهره مندی از درجه ای از اخلاقی زیستن". اگر انسان شاد نباشد و آرامش نداشته باشد، نمی تواند خودش را دوست بدارد. همچنین اگر آدمی خود را به درجه اخلاقی زیستن نرسانده باشد، مثلا ریاکار، بی انصاف، دروغ گو و ظالم باشد، خودش را دوست نداشته است. انسانی که خود را دوست دارد چنین زیستنی ندارد و بعکس نوعی تنفر و انزجار از خودش پیدا می کند. از خودش بیزار می شود. بنابراین سلامت روانی و کمال اخلاقی اگر وجود داشته باشد، آدمی می تواند خودش را دوست بدارد و چنین انسانی می تواند دوست دار دیگران نیز بوده و نیکخواه باشد.

دومین مقدمه آنست که "انسان بفهمد که دیگران هم همانند او هستند."

- زیرا کسی که خودش را دوست دارد تا باین همانندی دیگران با خودش پی نبرده باشد، دلیل ندارد که دوست دار دیگران باشد. او باید دانسته باشد که دیگران نیز مثل اویند. آنها نیز در تنگناهای وجودی، ناداری ها، ناتوانی ها و ... با وی مشابهت دارند. همانطور که او از مرگ، تنهایی، بی معنایی و پوچی زندگی می ترسد، دیگران هم از اینها ترسان اند. او و دیگران ترس های مشترک، ناتوانی های مشترک و ناداری های مشترک دارند و در این صورت است که شفقت و مهرورزی شکفته می شود و انسان کسانی را که مثل اویند و مثل او دارای رنج ها و دردهای مشترک هستند، دوست خواهد داشت و نسبت به آنها شفقت خواهد ورزید. برای مثال کسانی که در پشت درب مطب یک دکتر به انتظار نشسته و درد مشترک دارند، راحت تر و سهل تر احوال یکدیگر را می پرسند و از درد مشترک می گویند و نسبت به هم مهرورزی نشان می دهند. شاید اگر آنان با همان شرایط در خیابان یکدیگر را می دیدند، چنین احساسی را نشان نمی دادند، زیرا حضور در مکانی خاص به آنها این فهم مشترک را القا می کند که هر کدام مثل دیگری از درد مشترکی رنج می برند. بنابراین فقط وقتی می توانیم دیگران را دوست بداریم که فکر کنیم دیگران نیز مثل ما هستند و ما نیز مانند آنهائیم.

سومین مقدمه این نکته است که "دارای قدرت تخیل کافی باشیم".

- به میزانی که بتوانیم قدرت تخیل خودمان را افزایش دهیم، به همان میزان می توانیم دوست دار دیگران باشیم. در واقع قدرت تخیل می تواند فاصله ما و دیگران را کم و کمتر نماید. لذا گفته اند ادبیات ظرف زندگی اخلاقی است. آنچه شعرا با پدیده شعر بوجود می آورند، افزایش قدرت تخیل کسانی است که به آن مضامین توجه می کنند. کسانی که دارای قدرت تخیل قوی باشند، براحتی می توانند خود را جای دیگران بگذارند و وقتی کسی خود را جای دیگری گذاشت، درد و رنج او را احساس می کند، همانگونه که درد و رنج خود را می فهمد. هر چه ادبیات بیشتر گسترش پیدا کند، مردم بیشتر می توانند خود را جای دیگران بگذارند و نیکخواهی آنان بیشتر می شود.

شاید بهمین خاطر رژیم های مستبد و تمامیت خواه مثل رژیم آلمان نازی، اسپانیا و نظام کمونیستی در گذشته با ادبیات مخالفت می کردند و به اشکال مختلف برای ادیبان مشکل سازی می کردند، چون نمی خواستند قدرت تخیل مردم افزایش یابد.

 مقدمه چهارم اینکه "دنیای خود را بهتر بشناسیم".

- تا دنیای خودمان را نشناسیم، نمی توانیم نیک خواه مناسبی باشیم و شفقت موثری بورزیم. زیرا اگر دنیا را نشناسیم و نفهمیم که اقتضاها و شرایطی بر انسانهای دیگر حاکم گشته است، وضعیت روحی آنان چگونه است، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و .... چه مسائلی را برای آنان ساخته و پرداخته کرده است، نمی توانیم نیکخواه مناسبی برای آنان باشیم. حتی اگر کسی بلحاظ شخصی نیک خواه باشد، شفقت موثری نمی تواند داشته باشد. اگر کسی نداند مثلا فقدان تحصیل در جامعه ای، مثل فقدان سلامت، مضر به بهداشت روانی و جسمی افراد آن جامعه است، قاعدتا نمی تواند نیکخواهی خود را بصورت موثر بروز و ظهور دهد. چه بسا کسانیکه با نسبت خیرخواهی، عملی را انجام داده اند، بدلیل عدم شناخت دنیای خارج از خود و شرایط حاکم، ضرر و زیان حاصل از کارشان بسیار بسیار بیشتر از اثر مثبت کارشان بوده است و اگر عمل او درد و رنج کسی را در یک نگاه کاهش داده است، در ابعاد دیگری باعث افزایش درد و رنج او گردیده است. مثلا عزت نفس او را که بزرگترین سرمایه خداوند به انسانهاست لکه دار یا نابود کرده است و از این راه او را به موجودی بی مقدار تبدیل نموده است.

مقدمه پنجم "آشنایی با راههایی است که با اتکاء به آنها این نیکخواهی و شفقت باید جاری و ساری گردد".

- همانطور که در مقدمه چهارم نیز توضیح داده شد، خیلی وقتها شفقت را بگونه ای می ورزیم که بدلیل نشناختن راه صحیح آن، ممکن است در ازاء یک واحد کمک چندین واحد ضرر و زیان برسانیم.

نیکخواه حتما باید روان دریافت کننده را مورد توجه قرار دهد، بگونه ای که در کمک کردن هیچگونه ضربه ای به روان و مناسبات و حیثیت دریافت کننده وارد نیاید. مثلا اگر شما به من، بگونه ای کمک کنید که عزت نفس من گرفته شود، چیز کمی به من داده اید و چیزهای بزرگی از من گرفته اید. داشتن عزت نفس ارزش بزرگ زندگی آدمی است که بدون آن سلامت روانی انسان مخدوش است. اینکه انسان پیش خودش موجود باقدر و با ارزشی باشد، غیر از مسئله تکبر است که کسی نسبت به دیگران فخر فروشی کند. اگر احترام من از دست رفت، روح من خالی شده است و کسی که کمک مادی وی باعث خالی شدن روح دیگری شده است، در واقع بجای نیکخواهی، بوی ضرر و زیان رسانده است. این مسئله بسیار حائز اهمیت است که در کمک کردن روانشناسی دریافت کننده کمک، در نظر گرفته شود. در این باب می توان از طریق تجارب محسوس با آدمیان با هر کس به نسبت ظرفیت وجودی اش تعامل داشت.

نشانی سایت و مطلب فوق:   http://www.neeloofar.ir 


 
افزایش گنجایش دیسک‌های سخت به کمک سدیم کلراید
ساعت ٦:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠ : توسط : محمود اعتضادی جمع

دانشمندان سنگاپوری موفق شدند که از سدیم کلراید برای بهبود شش برابری گنجایش دیسک‌های سخت رایانه‌ها استفاده کنند.

این کشف جدید توسط محققان موسسه تحقیقات ملی آژانس علوم و فناوری سنگاپور و با همکاری دانشگاه ملی سنگاپور و موسسه ذخیره اطلاعات انجام گرفته است.

این محققان فرایندی را ایجاد کرده‌اند که می‌تواند حجم ثبت اطلاعات دیسک‌های سخت را تا 3.3 ترابایت بر اینچ مربع افزایش دهد که شش برابر حجم ثبت مدل‌های فعلی است.

افزودن سدیم کلراید به فرایند تولید به‌معنای آن است الگوی کدهای دوتایی برروی سطح هر یک از صفحه‌های مغناطیسی منظم‌تر بوده و از این رو امکان ثبت اطلاعات بیش‌تری برروی آن‌ها به وجود خواهد آمد. نمک وضوح پرتوهای الکترونی به کار گرفته شده برای ثبت کدهای دوتایی را بهبود می‌بخشد.


 
قطع صدای ناهنجارهشدار آنتی‌‌ویروس Avira
ساعت ٦:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠ : توسط : محمود اعتضادی جمع

برخی از دوستان و دانشجویان در مورد غیرفعال کردن صدای ناهنجار آنتی‌‌ویروس Avira  راهنمایی خواسته بودند، این پست را به درخواست این عزیزان تقدیم میکنم:

در صورتی که از آنتی‌‌ویروس Avira استفاده می‌‌کنید حتماً صدای ناهنجاری که به
هنگام پیدا شدن یک فایل مخرب به گوش می‌‌رسد را شنیده‌‌اید. این صدا از اسپیکر‌‌
مادربورد به گوش می‌‌رسد در نتیجه می‌‌تواند در درازمدت بسیار آزاردهنده باشد.


برای رفع این مشکل:
بر روی آیکن Avira در نوار تسک‌‌بار راست کلیک کرده و Configure AntiVir را انتخاب کنید.
در پنجره باز شده، در قسمت سمت چپ صفحه، تیک گزینه Expert Mode را بزنید.
بر روی مجموعه‌‌ی General دوبار کلیک کنید و سپس Acoustic Alerts را انتخاب نمایید.

‌‌اکنون سه گزینه خواهید داشت:
No Warning که با انتخاب آن صدا غیرفعال خواهد شد.

Use PC Speakers که با انتخاب آن صدا به جای اسپیکر مادربورد، از اسپیکرهای کامپیوتر پخش خواهد شد.
و نهایتاً User the following WAV-file که از طریق آن می‌‌توانید
یک فایل صوتی Wave را جایگزین صدای پیش‌‌فرض آنتی‌‌ویروس کنید.


در پایان برای ایجاد تغییرات، بر روی دکمه OK کلیک کنید.


 
نوای سه تار استاد علیزاده در دانشگاه فردوسی مشهد
ساعت ٥:۳۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠ : توسط : محمود اعتضادی جمع

چهارشنبه بیستم مهر ماه هم، کانون موسیقی دانشگاه فردوسی مشهد میزبان استاد حسین علیزاده بود. توفیق شرکت در این محفل را یافتم و از سخنان  و ساز استاد بهره مند شدم.

این برنامه در سه بخش برگزار شد:

  • سخنرانی استاد علیزاده پیرامون موسیقی  ایرانی
  • تکنوازی تنبک توسط استاد نوید افقه
  • اجرای دونوازی سه تار و تنبک

استاد علیزاده در دستگاه نوا، دشتی و چهارگاه بداهه نوازی کردند.

قطعه هفت ضربی ایشان در دستگاه چهارگاه بسیار  زیبا و جدید بود.

از دست‌‎اندرکاران و بانیان این برنامه زیبا سپاسگزارم


 
اجرای با شکوه استاد علیزاده در دانشگاه فردوسی
ساعت ٦:٥٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠ : توسط : محمود اعتضادی جمع

دیشب شاهد اجرای با شکوه استاد علیزاده در دانشگاه فردوسی بودم.

بسیار شادمانم و سرمست از اجرای بداهه ایشان با ساز مورد علاقه‎ام سه تار، هنوز طنین زخمه‎هایش در ذهن و روحم جریان دارد. استاد نوید افقه با تنبک نوازی متفاوتشان رنگی دگر به ساز استاد می‎افزود. دو نوازی نبود بلکه ارکستر بود. گویی استاد تفکر چند صدایی دارد که سازش  موسیقی چند صدایی را ایجاد می‎کند.

خیلی با شکوه بود.

 


 
بداهه نوازی استاد علیزاده در مشهد
ساعت ٦:۳٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ : توسط : محمود اعتضادی جمع

استاد علیزاده در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 19 و 20 مهر ماه به دعوت دانشگاه فردوسی مشهد در این دانشگاه به اجرای برنامه خواهند پرداخت که در این اجراها نوید افقه ایشان را با ساز تنبک همراهی خواهند کرد


 
نشانی یک وبلاگ
ساعت ٧:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠ : توسط : محمود اعتضادی جمع
 
اندکی در باره موسیقی ایرانی
ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠ : توسط : محمود اعتضادی جمع

موسیقی ایرانی دارای 7 دستگاه و 5 آواز است.

دستگاهها عبارتند از: شور, سه گاه, چهارگاه, همایون, ماهور, راست و پنجگاه و نوا .

 
آوازها نیز عبارتند از: دشتی, افشاری, ابوعطا, بیات ترک و بیات اصفهان.