محمود اعتضادی

رایانه - موسیقی - روانشناسی
 
نشانی سوپرگروه فناوری اطلاعات IT در تلگرام
ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٥ : توسط : محمود اعتضادی جمع

نشانی سوپرگروه فناوری اطلاعات IT  در تلگرام

https://telegram.me/joinchat/BCUW7DvbMfXF22nsucxHqg

 

https://telegram.me/IT_UM


 
اصول هفتگانه نوازندگی
ساعت ۳:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٥ : توسط : محمود اعتضادی جمع

1- صحیح گرفتن ساز و درست نشستن که برای هر ساز مختص به خود است اما درحالت کلی؛ عادی ترین حالت بدن و انگشتان بدون گرفتگی ماهیچه ها و عظلات بدن و دور ازحالتهایی که باعث آسیب به اعضای بدن باشد.

2- سونوریته یا صدادهی

بهترین شفافترین صدای ساز که ازپرده هایادستانهای ساز قابل اخذاست. همچنین درمراحل حرفه ای تسلط نوازنده به سونوریته های مختلف درسبکهای متفاوت ورسیدن به لهجه ی شخصی ومنحصربه فرد

3- کوک کردن  ساز ودانش کوکهای مختلف سازخصوصا کوکهای متناسب باکاراکترهر دستگاه یا آواز 

4- ریتم یاوزن

5-  رپرتوار یا همان اندوخته ی تاریخی آهنگها قطعات وآثار بزرگان موسیقی هرملیت میباشد درموسیقی های مشرق زمین، ردیف موسیقی و..بدون تسلط بررپرتوارموسیقی موفقیت دراین رشته ناممکن است هیچ علمی بدون مطالعه وآموزش تجربیات عالمان اون قابل دستیابی نیست.

6- خلاق بودن و نوحس بودن یانوآوربودن، معمولاپدیده ی خلاقیت درهنر،یک امرخدادادی فرض میشودکه البته خلاقیت ازراه آموزش صحیح وتقویت حواس درونی قابل پرورش ودستیابی است.

به قول مرتضی حنانه؛ "باپشتکار،میتوان جای خلاقیت راپرکرد"

7- بداهه نوازی اصلی ترن ونهایی ترین مرحله ی نوازندگی وقله ی آرمانهای یک هنرمند نوازنده ی ساز مرحله ای که محل زایش  تمام آثارماندگارموسیقی بوده وخواهدبود وحتی میتوان گفت ردیف هرنوع موسیقی دراین مرحله بوجودآمده وچه بسا آثاربسیاری هم اکنون وبعدازین به آن اضافه شود.

 تنها معیارسنجش  صحت آن تاکنون "ماندگاری"  بوده ولاغیر برخلاف عادت موجود در میان هنرجویان موسیقی، رسیدن به مرحله هفتم بدون تکمیل وتشکیل پله های قبلی امکان پذیرنبوده ودرحدتجربیات شخصی واولیه خوب است.

عدم رعایت این اصول دربحت آموزش ازطرف آموزگار باعث پیدایش یأس و ناامیدی در فراگیرنده و درنهایت رهاکردن روندیادگیری ساز بعداز دو یا سه سال ورسیدن به نتیجه گیری نادرست "بی استعدادی" میشود.