آشنایی با امکان Multisesion و Multiple Recorders

یکی از پرسشهای مکرر کاربران رایت چند مرحله‎ای بر روی  DVD  یا CD  معمولی است. 

هنگام رایت با نرم افزار Nero  با انتخاب گزینه Multisesion و Multiple Recorders  امکان چند بار رایت بروی سی دی و یا دوی دی معمولی را میسر میکند.  Multisesion  عمل چند بار رایت را امکانپذیر میکند و  Multiple Recorders حمایت از مارکهای مختلف رایتر میکند.

با فعال کردن این دو گزینه در نرم افزار  رایت نرو  Nero امکان چند بار رایت بروی  DVD یا CD  معمولی در دستگاهای مختلف را فراهم میکند.

/ 0 نظر / 4 بازدید