شماره گذاری صفحه متفاوت در ورد 2007

یکی از پرسشهای مکرر دانشجویان ارشد و دکترا راجع به ورد، امکان شمارگذاری چندگانه و متفاوت است.  به همین خاطر مجدد این پست را با تغییراتی تکرار میکنم.

بخش بندی:

ابتدا با بکارگیری از Section حهت بخش بندی سند از Section Break استفاده کنید.

1- مکان نما را در انتهای بخش مورد نظر خود ببرید.

2- از نوار Page Layout و گروه Page Setup بر روی Breaks کلیک کنید.

3- از بین انواع مختلف Section Break نوع مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

شماره گذاری:

- از نوار Insert گروه Header & Footer بر روی Page Number کلیک نمایید.

2- مکان شماره صفحه را از بین گزینه های مختلف (بالا، پایین و یا حاشیه صفحه) انتخاب نمایید.

جداسازی شماره صفحه بخشها:

1- مکان نما را در بخش مورد نظر خود قرار دهید.

2- از نوار Insert گروه Header & Footer بر روی Page Number کلیک نمایید.

3- گزینه Format Page Numbers را انتخاب نمایید.

 4- دربخش Page Numbering مشخص نمایید که برای بخش حاضر از ابتدا شماره گذاری نماید.

 

/ 1 نظر / 54 بازدید
محمد باغانی

متشکرم از راهنمایی تون کار پایان نامه من انجام شد.