معرفی کتاب

معرفی کتاب: روانشناسی، دین و معنویت

 نویسنده: دیوید فونتانا

مترجم: ا.ساوار

 این کتاب به طرح پرسش‌هایی از این دست می‌پردازد که:

منظور از دین، معنویت، ایمان و اعتقاد چیست؟

ماهیت تجربه دینی چیست و تا چه اندازه شیوع دارد؟

حیات دینی چه شکلی به خود می‌گیرد؟

دین از چه طریقی بر رفتار فرد و جامعه تاثیر می‌گذارد؟

چرا مردم اعتقادت دینی و معنوی را توسعه می‌بخشند؟ چه ارتباطی بین دین، اسطوره و نماد وجود دارد؟

آیا تجربه‌های دینی و معنوی پرتویی بر ارتباط ذهن‌ـ‌مغز می‌افکند؟

اعتقادات دینی و معنوی چه تاثیری بر سلامت جسمی و روانی دارد؟

 

کتاب در دوازده فصل تدوین شده :

1. هدف از روانشناسی دین چیست؟

2. تعاریف و معانی

3. درون‌نگری و تجربه باطنی

4. رویکردهایی به روانشناسی دین و معنویت

5. اعتقادات و شعایر دینی

6. رویکرد به رشد معنویت

7. معنویت و مغز

8. ریشه‌های اعتقاد دینی

9. تجلی دین در اسطوره و هنرهای آفرینشی

10. تنوع تجربه‌های دینی و معنوی

11. مفاهیم خود، روان و مغز

12. دین، تندرستی و رفاه

/ 0 نظر / 3 بازدید