بداهه نوازی استاد علیزاده در مشهد

استاد علیزاده در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 19 و 20 مهر ماه به دعوت دانشگاه فردوسی مشهد در این دانشگاه به اجرای برنامه خواهند پرداخت که در این اجراها نوید افقه ایشان را با ساز تنبک همراهی خواهند کرد

/ 0 نظر / 4 بازدید