ردیف عالی علی اکبر شهنازی منتشر شد

ردیف دوره عالی موسیقی استاد علی اکبر شهنازی به همت داریوش پیرنیاکان توسط انتشارات ماهور منتشر شد.

 به گزارش خبرنگار مهر،مجموع ردیف دوره عالی استاد علی اکبر شهنازی شامل پنج دستگاه شور، سه گاه ، ماهور ، چهارگاه و همایون و پنج آواز ابوعطا،بیات اصفهان، دشتی، بیات ترک، افشاری که برای تار تنظیم و تدوین شده به چاپ رسیده است.

 داریوش پیرنیاکان نوازنده تار و از شاگردان استاد شهنازی در توضیح کم و کیف تولید این مجموعه چنین آورده است : اخیرا کتابی با عنوان دوره عالی دستگاه نوا و راست پنجگاه به چاپ رسیده که در واقع همان ردیف کلاسیک آقا حسینقلی است . تمام شاگردان استاد شهنازی واقفند که ایشان دوره عالی دستگاه نوا و راست پنجگاه ندارند.

 استاد شهنازی در تدوین و تنظیم دوره عالی از قطعه ها و جلمه بندی هایی استفاده کرده است که 80 سال پیش بسیار نو و خلاقانه است در این مجموعه تنظیم قطعه ها به ویژه قطعه ریتمیک ، به جهت ریتم و تکنیک خاص تار، از خصوصیات ویژه ای برخوردار هستند : پرش های پی در پی از بم به زیر و بالعکس ، ایجاد سئوال و جواب های ریز و بم ، استفاده از تکنیک های بسیار پیچیده در ارائه جمله بندی های نو و پرداخت شده آوازی و قطعه ریتمیک با پایه های نو و متنوع نشان از شیوه خاص نوازندگی استاد شهنازی دارد .

 از ویژگی های دیگر این ردیف آن است که از تمامی گوشه های هر دستگاه استفاده نشده و تنها مایه های اصلی دستگاه در تشکیل و تنظیم آن به کار رفته است؛ آهنگسازی بسیار پخته و والای استاد شهنازی در تدوین و تنظیم دوره عالی ، هرکدام از دستگاه های مورد بحث را به اثری منسجم ، یکپارچه و ماندگار در عرصه موسیقی بدل کرده است.استاد شهنازی از معدود نوازندگانی است که در زمینه نواختن تار مکتب نویی را پایه گذاری کرده و نوازندگان بعد از ایشان اکثرا با تاثیرپذیری از مکتب ایشان به نوازندگی پرداخته اند.       

 در پایان توضیحات این کتاب نگارنده به مقام هنری جلیل شهنازی اشاره کرده و نوشته : شهنازی در بین قدما، تنها نوازنده ای است که با شنیدن اولین مضراب ها شناخته می شود . صلابت و اقتدار پر از زیبایی و معرفت هنر موسیقی ایران در ساز او ، استفاده از همه امکانات صدادهی تار ، ایجاد نوانس با تکنیک های خاص مضراب و انگشت گذاری های خاص از جمله ویزگی هایی است که در ساز استادان پیش از شهنازی دیده نمی شود.

منبع: خبرگزاری مهر

/ 0 نظر / 13 بازدید