برف

عبارت Let it snow را در گوگل جستجو کنید روی صفحه شما برف می بارد و می توانید با تکان دادن اشاره گر عبارتی دلخواه را بر روی مانیتور بخار کرده خود بنویسید.

/ 1 نظر / 4 بازدید
قنوات

یادم آمد از شعر ملک الشعراء بهار: " در لحاف فلک افتاده شکاف / پنبه می ریزد از این کهنه لحاف".