شهناز ماند

استادحسین علیزاده:

راز و رمز دلهایمان،
"شهناز" که نه، شه ساز بود.
هیچ کلامی گویای نام و نغمه های جاودانه اش نیست.
با سکوت بر لبهایمان،
او در فغان و او در غوغاست.
"شهناز" ماند.

/ 0 نظر / 30 بازدید