بخشهای موسیقی سنتی ایران

  پیش‌ درآمد 

 یک قطعهٔ سازى یا ریتمى ثابت و تصنیف شده است که اغلب در آغاز یک دستگاه اجرا مى‌شود. 

 

     درآمد 

 قطعه یا گروهى از قطعات در یک مقام یکسان است که توسط آنها دستگاه آغاز مى‌شود. هویت هر دو دستگاه در درآمد آن ظاهر مى‌گردد. 

 

    چهار مضراب 

 قطعه‌اى است که به منظور نمایش مهارت تکنواز ساخته مى‌شود. چهار مضراب  مى‌تواند در آغاز اجرا، قبل از درآمد، بعد از درآمد یا بعد از پیش درآمد اجرا شود. 

 

   ساز و آواز 

 خواننده در چارچوب ردیف، گوشه‌هاى دستگاه را به همراهى اشعار مناسب و باهم‌نوازى یک ساز، بداهه‌خوانى مى‌کند. همچنین ممکن است در خلال آن با شروع هر گوشه، چهار مضراب‌هاى مناسب نیز نواخته شود. 

 

   تصنیف 

 یک آواز ساخته شده با وزن آهسته است. تصانیف کلاسیک روى آثار شعراى بزرگ قدیم یا شعراى برجسته معاصر ساخته شده‌اند. گونهٔ دیگرى از نصانیف با اشعار سبک‌تر وجود دارند و گرچه براساس مقام‌هاى موسیقى اصیل ساخته شده‌اند کم‌اعتبارترند. این سبک مدرن و عامیانه از تصانیف را باعنوان 'ترانه' معرفى مى‌کنند. 

 

   رنگ 

 قطعه‌اى سازى است که به واسطهٔ آن معمولاً اجراى دستگاه به پایان مى‌رسد. واژهٔ رنگ کلاً معرف رقص ایرانى به سبک کلاسیک است. 

/ 0 نظر / 31 بازدید