بدافزاری جدید

محققین می گویند که این مهاجم ابتدا از یک کرم برای کامپیوترهای آلوده استفاده می کند و سپس یک برنامه برای جذب سایر بدافزارهای اینترنتی بارگذاری می کنند.

سپس این بدافزار که آرایه ای از بدافزارهای سفارشی را در اختیار دارد برای حمله های اصلی هکر مورد استفاده قرار می گیرد که شناسایی آن تقریبا برای تمامی آنتی ویروس ها غیر ممکن است.   

این بدافزارها می توانند تنها با یک پوشش در قالب برنامه ای خوب دامنه گسترده ای از کامپیوترها را آلوده و کنترل آنها را در اختیار هکرها قرار دهند.

نرم افزارهای آنتی ویروس که در مقابله با بدافزارها و بالاخص این نوع جدید به کار گرفته می شوند توانایی مقابله با این بدافزارها را ندارند.

 

http://www.iritn.com 

/ 0 نظر / 4 بازدید