سالگرد حماسه هویزه

16 دیماه 1359 سالگرد شهدای هویزه گرامی باد.

 

 

 

/ 1 نظر / 62 بازدید
عبدکمترین خدا

هویزه که بودیم روی یکی از شیشه ها یک وصیت نامه نوشته بود: می روم تا بیایی . اگر این راه بی همراه بماند زندگی را از من دزدیده ای ... خیلی بارش سنگینه