اندکی در باره موسیقی ایرانی

موسیقی ایرانی دارای 7 دستگاه و 5 آواز است.

دستگاهها عبارتند از: شور, سه گاه, چهارگاه, همایون, ماهور, راست و پنجگاه و نوا .

 
آوازها نیز عبارتند از: دشتی, افشاری, ابوعطا, بیات ترک و بیات اصفهان.

/ 0 نظر / 6 بازدید