ده کار برای پیشرفت در زندگی

10 Things You Must Give Up to Move Forward 

  1. Letting the opinions of others control your life..
  2. The shame of past failures..
  3. Being indecisive about what you want. .
  4. Procrastinating on the goals that matter to you.
  5. Choosing to do nothing..
  6. Your need to be right..
  7. Running from problems that should be fixed..
  8. Making excuses rather than decisions.
  9. Overlooking the positive points in your life. .
  10. Not appreciating the present moment

 

۱- نگذار نظرات و عقاید دیگران کنترل امور زندگی‌ات را در دست بگیرد

۲- به خاطر شکست‌های گذشته شرمنده نباش

۳- برای رسیدن به آن چه می‌خواهی تصمیم بگیر

۴- اهدافی که برات مهم است را به جریان بینداز

۵- کاری بکن! این که چطور و چه زمانی می‌میری دست تو نیست

۶- به دنبال انجام کار درست و صحیح باش

۷- از مشکلاتی که به نظر پابرجا و همیشگی می‌رسند فرار نکن

۸- به جای عذر خواهی کردن برنامه ریزی کن

۹- نقاط مثبت زندگی‌ات را نادیده نگیر

۱۰- قدر لحظاتت را بدان

 

منبع : marcandangel

/ 0 نظر / 30 بازدید