نهفت

نهفت نام یکی از گوشه‌های دستگاه نوا  است. در  این موسیقی  هر دستگاه شخصیتی و منشی دارد. نوا درونی‌ترین آنهاست و نهفت جائی‌ست که در آن نوا به فریاد درمی‌آید و آشکار می‌شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید