نوازش

انسان در هر ارتباط متقابلی به دنبال کسب نوازش و توجه می‌گردد.

نوازش عبارت است از «توجه به حضور دیگری که ممکن است به صورت تماس جسمانی، نگاه و یا کلامی باشد و نیاز انسان به توجه و تأیید را ارضا می‌نماید.» در واقع نوازش، واحدی از توجه است که در فرد انگیزه ایجاد می‌کند.  نوازش چه مثبت و چه منفی مورد نیاز بشر است و اگر از آن محروم باشد احساس طرد‌شدگی به وجود می‌آید، به طوری که نوازش منفی به نوازش نشدن ترجیح داده می‌شود.


انواع نوازش
تبادل نوازش شکل‌های مختلفی دارد و میل به نوازش در هر فرد با دیگری اندکی متفاوت است. اما نیاز افراد به نوازش در تمام انسان‌ها وجود دارد. بعضی از افراد فعال‌تر و پرتوقع‌تر از دیگران می‌باشند و به هر حال برای رفع نیاز خود به نوازش به حمایت «والد» و یا نوازش‌های «کودک طبیعی» نیاز دارند. انواع گوناگون نیاز به نوازش و شیوه‌های مختلف آن وجود دارد. تنوع نیاز به نوازش و شیوه‌های مختلف ابراز آن در دنیا، احتمالاً از تفاوت در ثروت، آداب و رسوم فرهنگی و روش‌های والدانه ناشی می‌شود.

1ـ نوازش مثبت
نوازش مثبت، موجب رشد عواطف سالم فرد می‌شود و احساس مطبوعی را در فرد برمی‌انگیزد که از ارتباط صمیمانه سرچشمه می‌گردد.

نوازش منفی
نوازش منفی، احساس نامطلوبی در فرد به وجود می‌آورد مثل طرد شدن یا مورد کنایه قرار گرفتن که منجر به تحقیر شده و پیام تو «خوب نیستی» را به فرد القا می‌نماید.

برگرفته از:  shamisapsy.ir

/ 0 نظر / 6 بازدید