مؤلّفه‌های معنوی زیستن

مؤلّفه‌های معنوی زیستن:

 •             زندگی اصیل داشتن،  یعنی زندگی تنها بر پایه فهم و تشخیص خود
 •             بی‌اعتنایی به داوری‌های دیگران،
 •             مقایسه نکردن خود با دیگران،
 •             فهم و هضم تفاوت‌های خود با دیگران، 
 •             عشق به انسان‌ها،
 •             رضا دادن به تغییرناپذیرها، 
 •              اینجایی و اکنونی بودن،  
 •              حال را تسلیم قید و بند گذشته نکردن، 
 •             انضباط درونی داشتن، 
 •             جدی گرفتن زندگی،  جدیّت به این معنا که قوانین هستی استثناء‌پذیر نیستند.
 •             صداقت داشتن،  یعنی منطبق بودن تمام ساحت‌های انسان بر هم.
 •             جستجوگر علم نافع بودن ،  دانستنی‌های فراوان در زندگی آرامش‌آور نیست. بلکه دانستنی‌هایی که به کار می‌آیند آرامش‌آور است.
 •             سکوت هر چه بیشتر، 
/ 0 نظر / 8 بازدید