اینترنت اشیا یا IoT

 Internet of Things

اینترنت اشیا بر ارتباط چیزها در بستر شبکه جهانی اینترنت مفهوم می‌یابد و اینکه اشیا بی جان یا جاندار از طریق اینترنت به یکدیگر در تعامل و ارتباط هستند. کاربرد و نقش اینترنت اشیا در آموزش، حمل و نقل، امور نظامی، ورزش و سلامت، اقتصاد و تجارت، خانه و شهر هوشمند، کشاورزی و سایر امور زندگی انسان بطور چشمگیری در حال توسعه و پیشرفت است.

معماری و ساختار اینترنت اشیا و نیز چالشهای مهم آن از جمله امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیابسیار مهم وقابل تامل است.

اصطلاح اینترنت اشیا اولین بار در سال 1999 توسط کوین اشتون (Kevin Ashton) پیشگام فناوری بریتانیایی به منظور توصیف سامانه‌ای بکار برده شد که در آن، اشیا موجوددر دنیای فیزیکی بتوانند توسط حسگرها به اینترنت متصل شوند. امروزه، اینترنت اشیا به اصطلاح متداولی تبدیل شده است که توصیف کننده راه حل‌های کاربرد یه جهت اتصال اینترنت و قابلیت محاسبات، به انواع اشیا، تجهیزات، حسگرها و موارد روزمره است.

اینترنت اشیا با مجموعه گسترده ای از ایده‌ها عجین شده که از جنبه‌های متفاوت در هم تنیده و پیچیده اند مفاهیم کلیدی که به عنوان مبانی بررسی فرصت ها و چالش های اینترنت اشیا به کار می روند عبارتند از:

  • تعاریف اینترنت اشیا
  • فناوری های توانمند ساز
  • مدل های ارتباط
  • پتناسیل تحول
  • امنیت
  • حریم خصوصی
  • تعامل پذیری و استانداردها
  • حقوق، قوانین و تنظیمات مقررات
  • مسائل مربوط به توسعه و اقتصاد در حال ظهور

  چشم انداز فناوری اینترنت اشیا، هم اکنون در حال وقوع است و قرار است انقلابی در دنیای هوشمند به هم متصل به وجود آورد، به طوری که ارتباط میان اشیا محیط اطراف آن‌ها و افراد، محکم تر و در هم تنیده تر شود.

 

منبع:  The Internet of Things: An Overview, 2015 Eldridge, Scott


/ 0 نظر / 115 بازدید